?

Log in

Начало - Lost in vertalingen [entries|archive|friends|userinfo]
Lost in vertalingen

[ website | Жизнь.ру ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Начало [Oct. 17th, 2004|08:01 pm]
Lost in vertalingen
vertalingen
[jizn_ru]
Ну так что, господа? Есть проблемы с переводом? :)

Zijn er problemen met vertalingen, geachte dames en heren? :)
linkReply

Comments:
From: tubixx
2005-08-01 06:27 am (UTC)
hey, ik weet niet of je actief bent...

Maar ik zou graag willen weten hoe je Gefeliciteerd met je verjaardag in het russish schrijft!

alvast bedankt voor je hulp (:
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: kshed
2005-11-26 04:47 pm (UTC)
S dnem rojdeniya
(Reply) (Parent) (Thread)
From: jizn_ru
2005-11-27 12:33 am (UTC)
С днем рождения

s dnjom rozdenija
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: tubish
2005-11-28 03:11 am (UTC)
Dank je ^__^
(Reply) (Parent) (Thread)